FRÅN FARAOS SANDAL TILL 58 KARLSSONS MARSCHKÄNGA

Produktionsår 1940
Längd 11 min.
Regi Adrian Bjurman
Mastermaterial Restaurerad 35mm kopia samt duplikatnegativ + digitaliserat material.
Innehåll:
Filmen visar bilder från Örebro stad samt Örebros skolfabriker. Historik och skildring av modern svensk skotillverkning vid Oscarias fabriker i Örebro.