TERRAS FÖNSTER Nr 1

Produktionsår 1949
Längd 22 min
Mastermaterial 35mm kopia + digitaliserat material
Stureplans tidningskiosk säljer Terras Fönster. Gamla cyklar i kavalkad från år 1817 fram till Monark i Varberg. Svensk vardag: Familj i Norrköping på Tuppens Textilfabrik och på sin fritid. Hästdroskor och diligens på Stockholms gator. Nyhet om tobaksautomater.