TERRAS FÖNSTER Nr 6

Produktionsår 1952
Längd 8 mins
Mastermaterial 35mm kopia + digitaliserat material
Fruktträdgårdar i Skåne.
Konsumentupplysning om strumpor.
Vinterbadare vid Tranebergsbron och bland sälar på Skansen.