TERRAS FÖNSTER Nr 10

Produktionsår 1954
Längd 12 mins
Mastermaterial 35mm kopia + digitaliserat material
Musik och sång till bilder från staden Madrid.